You are here:  Home -> Contact us

Contact us

Director

LIU Ruifeng
No. 5, Sanlihe Nanhengjie, Xicheng District
Beijing, 100045
P. R. CHINA
Tel:   +86-10-59959206
Fax:   +86-10-59959376
Email:   liurf@seis.ac.cn

 

Secretary

TIAN Li
No. 5, Sanlihe Nanhengjie, Xicheng District
Beijing, 100045
P. R. CHINA
Tel:   +86-10-59959240
Fax:   +86-10-59959239
Email:   katietian@vip.sina.com

 

Webmaster

ZOU Liye
No. 5, Sanlihe Nanhengjie, Xicheng District
Beijing, 100045
P. R. CHINA
Tel:   +86-10-59959380
Fax:   +86-10-59959376
Email:   zouly@seis.ac.cn